Yakamoz Maxi Sağlık Sigortası

Yakamoz Maxi Sağlık Sigortası

“Önce sağlık” diyorsanız Yakamoz Maxi Sağlık Sigortası daima yanınızda!

Kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazı sağlığınızı tehdit edebilecek durumlara karşı hazırlıklı mısınız?

“Sağlığım her şeyden önce gelir” diyenlere özel ürünümüz Yakamoz Maxi Sağlık Sigortası ile sağlığınızı güvence altına alın, özenli sağlık hizmetlerinin ayrıcalığını yaşayın.

Üstelik kullanıma bağlı ek prim uygulaması olmadan ve sağlık sigortalarındaki yaygın uygulamaların aksine 3 yıl gibi kısa surede omur boyu yenileme garantisi ile!

Detaylı bilgi Güneş Sigorta acentelerinde.

Sağlıklı bir yaşam sürmeniz dileğiyle...

Güvence Kapsamı

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
 • Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 • Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
 • ESWL, Gama Knife giderleri
 • Koroner anjiyografi
 • Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler
 • 12 ay bekleme suresi sonunda doğum, hamilelik ve aile planlaması ile ilgili masraflar
 • Yurtdışında acil durumlarda 10.000 TL’ye kadar tedavi Masrafları

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaç
 • Fizik tedavi

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında ayakta tedavi giderleri %20 sigortalı katılım payı ile, yatarak tedavi giderleri %100 ve limitsiz olarak karşılanmaktadır. Anlaşmasız sağlık kurumlarında ise yatarak tedavi giderleri limitsiz olarak %30 sigortalı katılım payı ile doktor ücreti ise Türk Tabipleri Birliği asgari tarife ücreti kadar karşılanır.

Hizmetlerimiz

Kontrol Mamografisi: 40 yaş ve üstü tüm kadın sigortalılarımız, meme kanserinin erken tanısının en etkili ve en başarılı yöntemlerinden olan Kontrol Mamografi si hizmetinden, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yılda bir kez yararlanabilir.

Kontrol PSA: 40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız, prostat kanserinin en önemli tanı yöntemlerinden olan Kontrol PSA hizmetinden, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yılda bir kez yararlanabilir.

Güneş Bebek’ler güvenle gülümsüyor!

Doğum masrafları şirketimiz tarafından karşılanan yeni doğan bebekler, doğdukları tarih itibariyle Ömür Boyu Yenileme güvencesi ile sigortalanarak GÜNEŞ BEBEK olma avantajından yararlanıyor. Güneş bebeklere özel şartlarda belirtilen bekleme sureleri uygulanmıyor ve doğumsal hastalıkları kapsam içerisinde değerlendiriliyor.

*Yukarıda yer alan bilgiler, kullanıcıları bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır. Detaylı bilgi için poliçe şartlarını inceleyiniz.

NASIL SİGORTA YAPTIRACAKSINIZ?

Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Temsilcilikler ve Güneş Sigorta acentelerine başvurmanız yeterli.

HIZLI ERİŞİM